Komitet Programowy jest odpowiedzialny za ocenę i selekcję nadesłanych abstraktów. Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy zapewnia wysoką jakość wystąpień konferencyjnych. Stanowi zatem znaczący wkład w konstrukcję i planowanie programu WCC 2024.

dr hab. Damian Absalon
prof. uczelni - Uniwersytet Śląski w Katowicach       

prof. dr hab. Zygmunt Babiński    
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

dr Alberto Bosino
prof. uczelni - Uniwersytet w Mediolanie-Bicocca, Włochy  

prof. dr hab. Tadeusz Ciupa   
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

David Edwards May
Inland Waterways International            

prof. Hartmut Ginnow-Merkert
Kanał Finow, Eberswalde, Niemcy  

dr hab. Michał Habel
prof. uczelni - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy       
  
Duncan Hay, PhD.    
National Park Service U.S. | Inland Waterways International

dr hab. Magdalena Matysik
Śląskie Centrum Wody
prof. uczelni - Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Dominika Jeleszyńska-Muszyńska
profesor uczelni - prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Bydgoskiej

prof. Oleksandr Obodovskyi    
Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina

dr hab. Artur Magnuszewski   
prof. uczelni - Uniwersytet Warszawski        

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
Politechnika Gdańska     

dr hab. Roman Suligowski
prof. uczelni - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach     

dr Dawid Szatten
prodziekan ds. kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

dr hab. Danuta Szumińska
prof. uczelni - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy      

dr Julia Wleklińska
Politechnika Bydgoska