Zaproszenie dla wystawców w ramach World Canals Conference 2024 w Bydgoszczy! 

Trzydniowe spotkanie organizowane jest pod patronatem i przy współpracy Inland Waterways International. Jest to coroczne święto entuzjastów żeglugi śródlądowej, które odbywa się na przemian w Europie, Azji i Ameryce (2019 – Chiny, 2021 – USA, 2022 – Niemcy, 2025 - USA).

W ostatnich edycjach WCC uczestniczyło zwykle ponad 300 uczestników, i taka frekwencja szacowana jest również w 2024 roku.  Spodziewany jest udział szerokiego grona ekspertów, naukowców, przedsiębiorców, reprezentantów władz publicznych oraz promotorów korzystania ze śródlądowych dróg wodnych, także pod względem turystycznym. To doskonała okazja do wymiany poglądów budowania relacji pomiędzy wszystkimi, którzy na co dzień korzystają, dbają i rozwijają żeglugę śródlądową, nie tylko w Polsce. 

Temat przewodni konferencji: Wyzwania pomiędzy ekologią a wykorzystaniem gospodarczym - zrównoważona rewitalizacja kanałów, z korzyścią dla środowiska

Sesja Ekologia i technologie poświęcona będzie przedstawieniu zagadnień środowiskowych związanych z rzekami i kanałami, w tym ochrony zasobów i ekosystemów oraz sprzyjającym środowisku nowoczesnym technologiom.

Człowiek i jego działalność stanowi nieodzowny element relacji człowiek - środowisko wodne, w tym rzek i kanałów - określenie katalogu oddziaływań człowieka w czasie i przestrzeni, projekty rewitalizacyjne rzek, kanałów i dróg wodnych, mające na celu przeciwdziałanie zaistniałym historycznie i obecnie negatywnym skutkom.

Sesja Woda, dziedzictwo i turystyka poświęcona będzie turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystaniu rzek i kanałów, jako
jednych z istotnych znaczeń połączenia gospodarki i środowiska. Zaplanowana jest również sesja specjalna poświęcona muzealnictwu wodnemu.


Główne miejsce wydarzeania, Młyny Rothera, oferują sale na sesje plenarne i spotkania, ale także przestrzenie wystawiennicze na stoiska targowe, które mogą zostać wykorzystane na cele wystawiennicze. Oferujemy elastyczne opcje zaznaczenia swojej obecności podczas WCC2024.

Pakiet standardowy

zawiera:

Cena: 5,000,- PLN


Pakiet premium

zawiera:

Cena: 8,000,- PLN

 
 

Inne opcje prezentacji dostępne są po uzgodnieniu z organizatorem

 Zapytania i oferty prosimy przesyłać na adres: wcc2024@visitbydgoszcz.pl